مهندسی صنایع از کاربرد اصول و تکنیکهایی به منظور طراحی و بهبود سیستمهایی شامل انسان، مواد، اطلاعات، انرژی و تجهیزات برای فراهم آوردن امکان تولید کالاها و ارائه خدمات بشکل کارا و مطلوب بهره می گیرد(دوره مهندسی صنایع و مدیریت تولید در تبریز).

برای بررسی، ارزیابی و کاربرد این سیستمها، دانش و مهارتهای علوم ریاضی، علوم فیزیکی و علوم اجتماعی به همراه فنون و تکنیکهای طراحی مهندسی مورد نیاز است. فعالیتهای مهندسی صنایع همانند پلی است که ارتباط بین اهداف مدیریت و عملکرد عملیاتی سازمان را ایجاد مینماید.

رشته مهندسی صنایع گرایش مدیریت مهندسی

مهندسی صنایع رشته ای مهندسی است که عامل انسان یکی از مولفه های اصلی سیستمهای مورد مطالعه آن را تشکیل میدهد وسعی در افزایش بهره وری در تمامی ابعاد و روشها دارد. در نتیجه مهندسان صنایع برای امور برنامه ریزی، کنترل و بهبود فعالیتهای موسسات به خدمت گرفته میشوند. این فعالیتها ممکن است فعالیتهای تولیدی، نوآوری در محصولات، ارائه خدمات، حمل و نقل و جریان اطلاعات سازمانی را شامل شود.

تاریخچه مهندسی صنایع

پیدایش مهندسی صنایع بعنوان یک تخصص به زمان انقلاب صنعتی برمی گردد. با گسترش کارخانجات، نیاز به مدیریت و تفکر مدیریتی بیش از پیش احساس شد. افراد بسیاری در جهت ارتقا کیفیت محصولات تلاش کردند. به موازات اختراعات و نوآوری در فرایندها، مدیریت علمی به عنوان یک نگرش و روش حرفه ای مطرح شد. تلاش برای علمی شدن مدیریت شروع شد.فردریک تیلور ، اندیشه های خود را توسعه داد.

بتدریج مواد درسی و مدرک مهندسی صنایع و برنامه های مربوطه مورد توجه قرار گرفت و در نهایت دانشکده های مهندسی صنایع ایجاد و توسعه یافتند. امروزه در بسیاری از دانشگاههای دنیا این رشته تدریس می شود و با توجه به رقابت موجود ولزوم استفاده بهینه از منابع در دسترس، اهمیت این رشته واضح است(دوره مهندسی صنایع و مدیریت تولید در تبریز).

دوره مهندسی صنایع و مدیریت تولید در تبریز

رشته مهندسی صنایع در تبریز

این رشته ابتدا با نام مهندسی ماشین افزار، سپس مهندسی تولید و از سال 48 با عنوان مهندسی صنایع در برخی از دانشگاههای ایران ارائه گردید. به مرور بر تعداد آن افزوده شد، بطوری که اکنون در بسیاری از دانشگاهها در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در این رشته پذیرش دانشجو انجام می شود.

مهندسی صنایع در مقطع کارشناسی چهار گرایش دارد و در مقطع کارشناسی ارشد ،شش گرایش می باشد که سه گرایش زیر در سالهای گذشته فعالتر بوده اند:سه گرایش به شرح زیر فعال هستند:

1- گرایش مهندسی صنایع

2- گرایش مدیریت سیستم و بهره‌وری

3- گرایش سیستم‌‌های اقتصادی و اجتماعی

دوره کارشناسی ارشد مدیریت سیستم و بهره‌وری به منظور پاسخ به نیاز صنایع به مدیرانی آگاه که بتوانند از منابع به خوبی در جهت رقابت پذیری بهره گیرند،ایجاد شده است.این دوره با هدف آشنایی دانشجویان با علوم و فنون و شیوه های اداره واحدهای صنعتی و خدماتی، با تأکید بر کاربرد روشهای کمی و نظام‌گرا در اداره امور تدوین گشته است. مدیریت سیستم و بهره‌وری می تواند در حسن اداره و موفقیت صنایع و توسعه صنعتی کشور نقش کلیدی داشته باشد.

تلفیق مناسب عوامل انسانی ، فیزیکی و سایر عوامل، در جهت تحقق هدفهای تعیین شده و کسب بیشترین نتیجه، در چهارچوب فعالیتهای مدیریت است. اهمیت این نقش سبب گشته است که دانش و فنون مدیریت سیستم و بهره‌وری توسعه فراوانی یابد. با پیچیده شدن و گسترش سازمانهای صنعتی و پیشرفت علوم و فنون مدیریت، سیستم و بهره‌وری، مدیران صنایع باید علاوه بر اطلاعات مهندسی از دانش مدیریت نیز برخوردار باشند(دوره مهندسی صنایع و مدیریت تولید در تبریز).

از آنجا که روشهای مورد استفاده در این دوره در تجزیه و تحلیل مسائل مهندسی نیز کاربردیست، دانش‌آموختگان دوره‌های کارشناسی فنی و مهندسی به ‌دلیل آگاهی داشتن از دانش مهندسی برای فراگیری دروس دوره مزبور نیز آمادگی کافی را خواهند داشت تا با دانش مکفی بتوانند در مشاغل مدیریتی مشغول بکار شوند(دوره مهندسی صنایع و مدیریت تولید در تبریز).

به این مطلب امتیاز دهید