آیا شما هم سؤالاتی در خصوص شرایط دریافت مهریه از ارث شوهر چگونه است؟ دارید.با توجه به اینکه در قانون اسلام مهریه جزو حقوق قانونی زن است و مرد متعهد به پرداخت آن می باشد و این حقوق با داشتن شرایط خاصی که دارد ساقط نمی شود و اگر مرد به هر دلیلی نتواند این حق را ادا کند زن می تواند نسبت به مطالبه مهریه از سهم الارث شوهر اقدام کند.

اما بعضی سؤالات و موضوعات در این خصوص مطرح می شود که آیا این روش ربطی به در قید حیات بودن شوهر و یا فوت او دارد یا نه؟ و یا اینکه پدر شوهر موظف است که اگر فرزند خود در قید حیاط باشد مهریه عروس خود  را پرداخت کند؟ قطعاً سؤالات کاربران در این خصوص زیاد است و نکات ریز و مبهم زیادی در خلال این بحث وجود دارد که در ادامه به آن می پردازیم.(شرایط دریافت مهریه از ارث شوهر چگونه است؟)

شرایط دریافت مهریه از ارث شوهر چگونه است؟

مشاور حقوقی گرفتن مهریه از سهم الارث شوهر در سراسر کشور راه کارهای لازم در این خصوص را به طور دقیق در اختیار زوجه قرار می دهند. همانطور که می دانید هر یک از زوجین پس از فوت دیگری از همدیگر ارث می برند. اما در خصوص فوت شوهر یا پدر شوهر و درخواست پرداخت مهریه از سهمی که به عنوان ارثیه به شوهر می رسد ابهامات خاصی وجود ندارد.اگر شما به دنبال مشاوره حقوقی در تبریز هستید، پیشنهاد می‌شود که به صورت مستقیم با شماره تلفن (09146232100) تماس حاصل کنید.

اما اگر همسر و پدر همسر در قید حیات باشند زن نمی تواند درخواست مهریه خود را از اموال پدر شوهر داشته باشد چون پدر شوهر تکلیفی برای پرداخت مهریه پسرش ندارد و حتی اگر شوهر فقیر هم باشد باز نمی توان مهریه را از پدر شوهر طلب کرد مگر در صورتی که در زمان عقد تعهد پرداخت مهریه را بر عهده گرفته باشد.(شرایط دریافت مهریه از ارث شوهر چگونه است؟)

اما اگر شوهر فوت کند و ارثی از خود بر جای گذاشته باشد زن می تواند ابتدا از اموال به جا مانده از شوهر مهریه را مطالبه کند و مهریه که طلب ممتاز محسوب می شود بر دیگر ورثه ها اولویت دارد و اگر شوهر مالی بر جای نگذاشته باشد پدر شوهر و یا سایر وراث تکلیفی برای پرداخت مهریه بر عهده ندارند و بر طبق قانون وراث تکلیفی به پرداخت دیون متوفی که مازاد از ما ترک است ندارد.

شرایط دریافت مهریه از ارث شوهر چگونه است؟

نحوه مطالبه مهریه از سهم الارث شوهر

گرفتن مهریه از سهم الارث شوهر در چندین صورت ممکن امکان پذیر است. اگر پدر همسر و یا هر فرد دیگری که شوهر از او ارث ببرد در قید حیات نباشد و شوهر مال مشخصی به ارث ببرد زن می تواند مهریه خود را از سهم الارث همسر مطالبه کند. زن اگر از دادگاه درخواست توقیف اموال به ارث رسیده را داشته باشد تمامی اموال تا زمان وصول مهریه متوقف می شود و تا زمانی که مهریه پرداخت نشود مال آزاد نمی شود.

اما در بعضی موارد ممکن است پدر شوهر ضمانت پرداخت مهریه را بر عهده بگیرد و در سند ازدواج و در زمان عقد پرداخت مهریه را تعهد کرده باشد. در این صورت اگر پدر فوت کند زن می تواند اموال پدر شوهر را توقیف کند و از آن اموال مهریه خود را وصول کند این نحوه وصول به دلیل تعهد پدر شوهر در پرداخت به عنوان یک بدهی تلقی می شود و دادگاه فرد را ملزم به پرداخت می کند.(شرایط دریافت مهریه از ارث شوهر چگونه است؟)

نحوه توقیف سهم الارث شوهر برای مهریه

اگر زن بخواهد درخواست گرفتن مهریه از سهم الارث شوهر را داشته باشد باید دادخواستی در این خصوص تنظیم کند و این دادخواست تأمین اموال را به دادگاه خانواده ارائه دهد. روند قانونی این روش ممکن است مدتی زمان ببرد.(شرایط دریافت مهریه از ارث شوهر چگونه است؟)

دادگاه اموال مربوطه سهم الارث را تا سپری شدن روند قانونی توقیف می کند و تا زمانی که این روند طی نشود و اموال از طریق مزایده به فروش نرسد و مهریه پرداخت نشود این اموال آزاد نمی شود. روند وصول مهریه از سهم الارث می تواند به روش دیگری نیز پرداخت شود و آن این است که اگر زن فوت کرده باشد فرزندان و دیگر وارثان او می توانند این درخواست مطالبه مهریه را تنظیم کنند و این حق را بگیرند.

به این مطلب امتیاز دهید