در تبریز چند بیمارستان وجود دارد؟ شهر تبریز بیست و سه (23) بیمارستان دارد که از این تعداد هفده (17) بیمارستان دولتی و چهار (4) بیمارستان خصوصی و دو (2) بیمارستان دیگر؛ بیمارستان ارتش است.

در تبریز چند بیمارستان وجود دارد

نام بیمارستان دولتی تبریز : بیمارستان رازی تبریز
آدرس بیمارستان دولتی تبریز : تبریز – جاده ائل گلی – بیمارستان رازی تبریز
تلفن بیمارستان دولتی تبریز : 04133803350

نام بیمارستان دولتی تبریز : بیمارستان سینا تبریز
آدرس بیمارستان دولتی تبریز : تبریز – خیابان آزادی – ما بین خیابان منتظری و حافظ – بیمارستان سینا تبریز
تلفن بیمارستان دولتی تبریز : 04135412151

نام بیمارستان دولتی تبریز : بیمارستان شفا
آدرس بیمارستان دولتی تبریز : تبریز – میدان قونقا اول خیابان نبروی هوایئ – بیمارستان شفا
تلفن بیمارستان دولتی تبریز : 04132807160

نام بیمارستان دولتی تبریز : بیمارستان شهریار
آدرس بیمارستان دولتی تبریز : تبریز – بلوار شهریار – بیمارستان شهریار
تلفن بیمارستان دولتی تبریز : 04136581490

نام بیمارستان دولتی تبریز : بیمارستان طالقانی
آدرس بیمارستان دولتی تبریز : تبریز – میدان راه آهن – بیمارستان طالقانی
تلفن بیمارستان دولتی تبریز : 04134424421

نام بیمارستان دولتی تبریز : بیمارستان عالی نسب
آدرس بیمارستان دولتی تبریز : تبریز – شهرک ارم – بیمارستان عالی نسب
تلفن بیمارستان دولتی تبریز : 04132305915

نام بیمارستان دولتی تبریز : بیمارستان امام علوی
آدرس بیمارستان دولتی تبریز : تبریز – میدان پنجم مرداد – بیمارستان امام علوی
تلفن بیمارستان دولتی تبریز :04132671214

نام بیمارستان خصوصی تبریز : بیمارستان زکریا
آدرس بیمارستان خصوصی تبریز : تبریز – خیابان مدرس – پلاک ۴۶ – بیمارستان زکریا – وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی
تلفن بیمارستان خصوصی تبریز : 07135261352

نام بیمارستان خصوصی تبریز : بیمارستان شمس
آدرس بیمارستان خصوصی تبریز : تبریز – مابین چهار راه آبرسان و چهار راه عباسی – بیمارستان شمس تبریز
تلفن بیمارستان خصوصی تبریز : 07136583030

به این مطلب امتیاز دهید

دسته بندی شده در: